NHỮNG GÌ ĐƯỢC BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành:

Chế độ bảo hành bắt đầu khi xe được giao cho chủ xe đầu tiên

Thời gian bảo hành cơ bản: Trong vòng 36 tháng hay 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Điều kiện bảo hành:

Hyundai Ngọc Phát  chỉ đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe Hyundai mới bị hư hỏng trong điều kiện:

Xe đang hoạt động bình thường

Nguyên liệu không tốt

Lỗi lắp ráp

Trừ những điều gì không bảo hành trong danh mục” Không bảo hành”

Bảo hành miễn phí

Mọi sửa chữa chế độ bảo hành (phụ tùng hoặc công lao động là miễn phí)

Quý khách tham khảo thêm chi tiết trong sồ bảo hành

NHỮNG GÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

Những yếu tố ngoài kiểm soát của nhà sản xuất:

Những sửa chữa hay điều chỉnh sử dụng sai ( Đi quá nhanh, chở quá nặng, cẩu thả, thay đổi tự ý tháo lắp các bộ phận xe, sửa chữa điều chỉnh không đúng kỹ thuật, tai nạn, lắp thêm phụ tùng, phụ kiện không thuộc bảo hành.

Xước sơn so đá, ăn mòn do mỹ phẩm không được bảo hành

Hư hại hay bị ăn mòn do axit, hóa chất,nhựa cây, mưa bão, sấp chớp , lũ lụt không được bảo hành.

Không bảo dưỡng xe dùng sai nguyên liệu, dầu bôi trơn:

Sửa chữa điều chỉnh do bảo dưỡng  không phù hợp, không bảo dưỡng hay dùng nguyên liệu khác không thuộc chế độ bảo hành.

Chi phí bảo dưỡng thuộc trách nhiệm chủ xe:

 Chủ xe có tránh nhiệm bảo dưỡng xe định kỳ theo chế độ bảo dưỡng.

Tiếng động bình thường xe rung, giảm giá trị tự nhiên như

Tiếng động bình thường xe rung, giảm giá trị tự nhiên như ngã màu, biến dạng, tỳ vết không bảo hành.

Trách nhiệm chủ xe:

Đưa xe đến bảo hành : Quý khách có trách nhiệm đưa xe đến đại lý Hyundai Ngọc Phát, trạm bảo hành được ủy quyền tại Việt Nam để làm bảo hành.

Bảo dưỡng xe: Quý khách có trách nhiệm bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm đến xe theo đúng chỉ dẫn lịch bảo dưỡng

Ghi lại những lần bảo dưỡng:

Quý khách có trách nhiệm ghi lại tất cả lần bảo dưỡng xe . Điều này cần thiết trong một số trường hợp nó thể hiện Quý khách đã bảo dưỡng xe theo yêu cầu.

Dịch vụ khác